06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det krävs en kriskommission för posthanteringen i Värmdö kommun

Hänt i Värmdö
Det börjar bli dags för kommunfullmäktige att nu verkligen utse en kriskommission för posthanteringen i Värmdö kommun. De som följt min blogg vet att jag vid flera tillfällen har efterlyst en sådan.

Jag föreslår att man utser Lars G. Nordström, vd för Svenska Posten till ordförande i kommissionen. Han tar ju numera inget betalt. Så även Värmdö kommun har råd med honom.
För att tillgodose att även privata aktörer ger sin syn på postsituationen bör man som vice ordförande utse Bror Anders Månsson. Han grundade en gång i tiden den privata uppstickaren på postmarknaden, citymail.
Anledningen till att frågan om posthanteringen blivit akut är följande. 
Nacka kommunstyrelse fick ett brev daterat den 15 januari 2009 om Skurubron. Brevet anlände efter två dagars befordran. 
Brevet är undertecknat av överste postgeneralen i Värmdö, tillika kommundirektören Magnus Hedenfalk och (post)utvecklingschefen Lars Fladvad. 
I brevet står att: ”Värmdö kommun har för avsikt att medverka till en avgiftsfinansierad ny Skurubro tillsammans med Nacka kommun och Vägverket”. 
Hoppas säger jag.
Totalt finns 3 punkter som är förslag till beslut. 
Samma tjänsteskrivelse når Värmdö kommuns kommunstyrelse först som ett extra ärende i dag den 28 januari 2009 på eftermiddagen. Nu har samma skrivelse genom friktionen i atmosfären blivit daterad den 27 januari. Den har tagit flera veckor att befordra. 
Nu är Värmdö kommuns avsikt är inte längre lika klar. 3 beslutspunkter har blivit 4. 
För övrigt två identiska skrivelser. Det enda som skiljer dem åt är befordringstiden med posten. Till Nacka går det fort och inom Värmdö kommun går det långsamt. Det kan bero på budskapet. I Nacka kommer det att uppfattas positivt och i Värmdö som kontroversiellt.
Vi har ju tidigare sett att det är avgörande för befordringstiden.
För det kan väl aldrig vara så att kommundirektören och postgeneralen Magnus Hedenfalk använder sig av falskspel? 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar