07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mera kultur i Värmdö

Kommundirektören, postgeneralen och den kulturintresserade Magnus Hedenfalk har slagit till igen. 

Denna gång har han läst Niccolo Machiavelli. Närmare bestämt Fursten eller ”Il Principe” som den heter på italienska. Jag kan inte bedöma om han läst den italienska eller svenska utgåvan. I vart fall beskriver boken hur man leder ett land. Erfarenheter av hur Florens leddes under den store Lorenzo di Medici ligger bakom. Boken har använts av många ledande makthavare och dess principer är kontroversiella.
Hedenfalk har för ett av sina senare beslut tagit utgångspunkten i avsnitt IV där man kan läsa följande:
”Om orsaken till att Darius rike, vilket intogs av Alexander den store, efter Alexanders död inte gjorde revolt mot hans efterträdare”.
Machiavelli fortsätter längre ned i texten: ” fastän han nätt och jämnt hade hunnit erövra dessa länder innan han dog, inte hela riket gjorde revolt vid hans död, vilket hade varit rimligt. Hans efterföljare satt i stället kvar vid makten och hade ingen annan svårighet med att behålla den än i de missförhållanden som uppstod emellan dem  på grund av deras egen maktlystnad”.
Det är härligt med människor som förmår använda kultur och erfarenheter i sitt dagliga värv. Hedenfalk inser att om man ersätter Alexander med Jonas Nilsson och efterföljaren med Hedenfalk kommer han att ha en ganska behaglig tillvaro. 
Ingen kommer på allvar att utmana honom som Värmdös kung. Det är få kommundirektörer om ens någon som har så stor makt som Hedenfalk. Han kan besluta om att själv tillsätta topptjänstemän till exempel.
Nu senast har han utsett Monica Fransson till kommunens näst högste tjänsteman. Politikerna har inte kunnat påverka. Han lutar sig mot Machiavellis ord. Han sitter säkert. Jag har i detta sammanhang inte möjlighet att bedöma om valet är rätt eller fel. Det enda jag kan konstatera är att Machiavelli är bra att ha i innerfickan.
Något för kommunalråden Alversjö, Bondesson, Lindqvist och Bryntesson att ta efter.
Ett annat alternativ är att öka den kommunala demokratin och transparensen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar