05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Om bakfoten

Hänt i Värmdö

Värmdö kommuns fullmäktige sammanträder just nu. 
Annika Andersson från socialdemokraterna hade ställt en interpellation till den nye kommunstyrelseordföranden Lars-Erik Alversjö. Interpellationen rörde offentlighetsprincipen. När ska en kommunal förtroendeman diarieföra synpunkter från medborgare?
Lars-Erik tyckte att frågan var svår. Han ansåg att man borde göra individuella bedömningar av varje ärende om detta är av en sådan art att det ska diarieföras. 
Tyvärr har den gode kommunstyrelseordföranden fått principerna om diarieföring om bakfoten. Alla skriftliga meddelanden i vilken form de än har, som har ett påverkansmoment eller informationsmoment till en förtroendevald ska diarieföras. Detta gäller i villken form det än distribuerats och till vilken e-postbrevlåda de än ankommit och sänts ifrån.
Det är dags för Alversjö att läsa på vad lagen säger om diareföring.
Det blir lite pinsamt när oppositionen är bättre påläst är kommunstyrelseordföranden

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar