07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Telefonen är kvar men den snabba kommunikationen försvinner

Bloggen politico.com berättar att Barack Obama får behålla sin Blackberrytelefon. Däremot är det slut på att kommunicera med AOL Instant Messaging och Google Chat.

Huvudskälet är säkerhetsrelaterat. Dessutom ska elektronisk kommunikation bevaras för eftervärlden. Det finns en oro för att den ska vara allt för ledig och att allt för mycket av arbetet i vita huset ska bli offentligt. 
Det en president skrivit i en chatkonversation kan bli offentligt. Det verkar inte den nya administrationen våga. Officiellt är huvudregeln är att presidentens dokument ska offentliggöras 5 år efter det han lämnat sin post.

En annan orsak är tradition. En president ska skyddas mot omvärlden och tvärt om. Att tekniken i vita huset ligger långt efter spelar säkert också en viss roll. 
Konflikten om öppenhet och snabbhet i kommunikation vi ser i samband med Obamas makttillträde leder till eftertanke. Kommunikationen var en av de saker som Obama vann valet på. President Bush ökade den hemliga sfären i vita huset. I flera fall på ett mycket oroande sätt. Nu fanns möjligheten att med kraft ändra på det. Chansen att ta med sig modern teknik som underlättar öppenhet verkar Obama missa.
Som president kommer han helt naturligt att bli avskärmad på helt annat sätt än tidigare. Frågan är om inte den teknologiska utvecklingen måste flytta in hos presidenten också. Det kan vara dags att fundera över på vilket sätt en nytillträdande president mera aktivt och snabbt kan kommunicera med sitt folk och sina väljare. 
I Sverige har vi motsvarande problem vad gäller det folkvalda. Umgänget med väljarna går inte i takt med teknologins möjligheter. Här missas många möjligheter. I bland undrar jag till och med om viljan saknas.
Att sedan den kontakten kanske måste bevaras är sin sak. Vi har bytt ut vanan att skriva pappersbrev till att skriva elektroniskt. 
Det börjar bli hög tid att skapa system som gör det omöjligt för förtroendevalda att förstöra sin elektroniska post. Det är en del av att försvara offentlighetsprincipen.
Pappret ersätts med elektronik. Det skapar nya val i politiken. Det är dags att diskutera dem och dess konsekvenser.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar