06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Upphovsrätt dödar

Niklas Lundblad skrev i går en insiktsfull debattartikel om upphovsrätten i Svd

Han beskriver vad jag närmast skulle vilja beskriva som informationsparadoxen. Tekniken skapar möjligheter och lagstiftningen täpper till samma möjligheter. 
Överföring, sammanställning, bearbetning och lagring av information kan med hjälp av dagens teknik göras till en mycket låg kostnad. Enorma informationsvolymer kan numera hanteras på mycket kort tid. Information är dock inte detsamma som kunskap. För att kunskap ska uppstå måste den sättas in i ett sammanhang. Det är här hindren börjar uppstå.
Om jag sitter och arbetar i en medicinsk databas måste jag för det första betala för att använda databasen. Det är i sig kanske mindre anmärkningsvärt. Dock är det så att redan denna första avgift sållar bort ett antal möjliga forskare. I nästa steg hittar jag en artikel som jag vill läsa. Den är naturligtvis skyddad av upphovsrätt så jag får betala för den också. Nu räcker det inte med en artikel för min forskning. Det krävs minst hundratals artiklar. Det genererar relativt stora kostnader. De stora forskningsinstitutionerna har har möjligheter till detta. Mindre och självständiga kan få det svårt. Kunskap och framsteg skapas inte sällan i sammanhang som är relativt små och utan stora resurser. Den nya tekniken kombinerad med upphovrätten skapar just nu stora problem. När de gamla biblioteken med vanliga böcker var den stora informationskällan var det lättare. Nu finns det ”gates” med ”gatekeepers” överallt.
Om jag inte betalar blir faktiskt kunskapsinhämtandet kriminellt. Lärande blir ett brott. Jag är mycket tveksam till om det är bra för samhället i stort. 
En av de  stora begränsande faktorerna för kunskapstillväxt är i dag upphovsrätten. 
Effekterna av patent och upphovsrätt blir ibland upprörande inom medicinens område. De extrema fallen för vad den skapar finns inom biotekniken. Behandlingar av allvarligt sjuka genererar royalties som gör att bara en begränsad andel av klinikerna kan använda de mest effektiva behandlingsmetoderna. Ett exempel på detta såg vi i samband med Aids behandlingen  i Afrika. Patentinnehavarnas krav på royalty tog bokstavlig talat livet av tusentals människor.
En diskussion om immaterialrätten (upphovsrätt och patenträtt) måste ta sin utgångspunkt i principer och effekterna av dessa. Den ordning vi har just nu är allt för starkt influerad av ekonomiska särintressen. Dessa får i takt med teknikens landvinningar allt större behov av att begränsas effekterna av dessa genom nya lagar. På så sätt minskas värdet av de tekniska landvinningarna. 
Upphovsmän ska tillförsäkras ersättning. Samtidigt måste avvägningen mellan deras skyddsintressen och samhällets skyddsintressen vägas mot varandra. Dessutom måste enskilda individers rätt till medborgerlig frihet och integritet skyddas mot både samhället och upphovsrättsinnehavarna. Dessutom måste lagstiftningen vara i harmoni med den teknik som finns tillgänglig.
I det sammanhagen är det bra att riksdagen bjuder in till hearings om upphovsrätten. Det krävs mer än en hearing. Det krävs bland annat mer fristående forskning om effekterna av immaterialrätten. 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar