06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bristande respekt för demokratin

Respekt för demokratiskt fattade beslut borde vara en självklarhet för alla. Så är det uppenbarligen inte för Liljestrands bygg som äger bolaget som äger fastigheten Fjällsvik 4:1. 

Fram till i dag på morgonen låg där Djuröbadens pensionat. Nu är det kulturhistoriskt värdefulla huset rivet. Det känns trist. Speciellt eftersom fastighetsägaren lovat vänta med rivning.

Byggnadsnämnden har fattat beslut om att avslå ansökan om bygglov och att området ska detaljplaneläggas innan bygglov ska beviljas.. Det beslutet gäller.
Fotnot: Fotot hämtat från NackaVärmdöposten

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar