05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ett axplock integritet

I Svd kräver fyra ledande politiker att ACTA förslaget måste ut på remiss. Avtalet är en förkortning av ”Anti-Counterfeiting Trade Agreement”. Det innehåller långtgående möjligheter för tullen att gå igenom din portabla dator när du passer en gräns, i jakten på piratkopierat material. Jag kan inte annat än hålla med om att detta kraftigt integritetskränkande avtal måste få en bredare genomlysning.

Erik Josefsson, EU parlamentariker skriver om att datalagringsdirektivet blivit en mardröm för EU kommissionen. De som är värst vad gäller förfrågningar baserat på det är det labour styrda Storbritannien. Där gör man 500.000 förfrågningar per år. Fem gånger fler per capita än Irland.

Det är som Josefsson säger dags för Alliansregeringen att vänta på att införa direktivet. 
Det är inte ofta jag håller med Josefsson, men denna gång är vi överens om detta. Säkert från helt olika utgångspunkter, men ändå.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar