05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

FRA stämningen: Sent sa Bill, allt för sent sa Bull

Fredrick Federley har synpunkter på den anmälan som Norska jurister har gjort av FRA lagen.

Detta rapporteras av Opassande och Aftonbladet
Han anser att anmälan är för sent inkommen. Dessutom anser han att Sverige kan agera hur man vill i denna typ av frågor.
För min egen del anser jag att en anmälan som är underbyggd förtjänar respekt när den än formuleras. Det är inte den anmäldes sak att ha synpunkter på detta såvida det inte sker så sent efter det att händelsen inträffat att orsaken till anmälan är preskriberad. 
För det andra blir det underligt att säga att anmälan är sent påkommen när revideringarna av FRA lagen offentliggjordes så sent som den 10 februari i år.
Dessutom måste vi respektera de konventioner och internationella avtal Sverige ingår. Konventionen om de mänskliga rättigheterna är för mig en av de mera centrala konventioner vi har förbundit oss att följa. Om Svensk lagstiftning kränker Norska mänskliga rättigheter ska det åtgärdas av Sverige.
Sist och slutligen Sverige är inte fälld i domstolen.
Vi får se om ens stämningen tas upp till behandling.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar