06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kanske dags för en lex Djuröbaden?

Hänt i Värmdö

Så visar det sig att politikerna i Värmdös Byggnadsnämnd fattade ett beslut och fastighetsägaren tyckte något annat om fd. Djuröbadens pensionat. Inte märkligt i och för sig. 

Det märkliga är fastighetsägarens agerande. Han får reda på att delar av den lokala opinionsgruppen har låtit sig fotograferas med det numera tidigare pensionatet som bakgrund. Bilden skulle användas i ett reportage om att opinionen vunnit framgång. 
Fastighetsägaren blir arg. Han beslutar att byggnaden därför ska rivas, för att ”få slut på tjafset om bevarande”. 

Som jag tidigare skrivit blir detta märkligt. Å ena sidan finns ett myndighetsbeslut som är fattat av i en politiskt tillsatt nämnd. Å andra sidan finns en fastighetsägare som faktiskt kan göra som han vill. 
Genom att följa beslutet respekterar han demokratin och genom att inte göra det visar fastighetsägaren bristande respekt för samma demokrati. Han behöver bara meddela att han rivit. I myndighetens beslut finns det klart utsagt att bevarandefrågorna ska behandlas i samband med att området planläggs, om fastighetsägaren önskar exploatera det. 
Genom att riva byggnaden blir det ett slag i luften, bokstavligt och bildligt talat. 
Här borde det finnas en möjlighet att hindra rivning innan bevarandet är utrett. Hade byggnaden legat inom detaljplanelagt område hade fastigheten inte kunnat rivas. Nu gör den inte det så det är fritt fram för fastighetsägaren att välja att följa myndighetens beslut eller ej.
Undra hur det skulle gå om man fick välja fritt vilken hastighet man skulle köra sin bil. 
Kan vi ana en risk för kaos?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar