05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kulturell förvirring

Hänt i Värmdö

Vi rapporterade tidigare om att kommundirektören och postgeneralen Magnus Hedenfalk hade utsett Monica Fransson till kommunens näst högste tjänsteman. 

Nu visar det sig att antingen är beslutet ändrat eller också var vi felinformerade. Inte om beslutet som sådant utan om varifrån Hedenfalk har hämtat sin kulturella inspiration. Vi hade fått den uppfattningen att han studerat Machiavelli. Det visar sig vara helt fel. 
Jag beklagar verkligen detta. 

I stället är det att det brutit ut en intensiv debatt om varifrån han hämtat sin inspiration. Flera initierade källor hävdar att förebilden är Erik Gustaf Geijers bevingade ord: ”Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”. Andra mera klassiskt skolade hävdar att detta är en ren efterkonstruktion. 
I stället hävdar de att det är Havamal som är Hedefalks inspirationkälla. I så fall kommer det ifrån den äldre Eddan. Där det står:
”Bättre börda bär ingen med sig
än mycket mannavett;
mer än gods och guld det gagnar en främling,
slikt ger den värnlöse värn.”
Andra klassiskt inriktade talar om Gunnar på Lidarende, med det förefaller vara mera lösa spekulationer. Njals saga i all ära, men är det verkligen troligt?
I vart fall ska nu frågan om vem som ska utses till ny näst högste tjänsteman förankras bland politikerna. Det är bra. Ännu bättre hade det varit att invänta att det så kallade produktionsutskottet inrättas. De borde rimligen fatta beslutet.
Själv säger vi bara: ”sent allt, För sent skall syndarn vakna” som det står i psalmbokens psalm nummer 535 (237). Det är som Hedenfalk väl vet en text av Franz Michael Franzen.
Kanske hade Strindberg rätt när han skrev ett Drömspel:
”Det är synd om människorna”. 
Andra medier: NackaVärmdöPosten

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar