07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Landskamp mellan Canada och USA

Fareed Zakaria, kolumist i tidningen Newsweek skriver en intressant krönika i veckans nummer.

Han jämför Canadas och USAs ekonomier och finanssystem.
Canadas finanssystem är världens friskaste. USAs rankat som nummer 40 och Storbritannien nummer 44.
Canadensiska banker har en dollar i eget kapital för 18 lånade dollar (1:18). I USA är förhållandet 1:26. Enligt Zakaria är förhållandet i Europa 1:61 i genomsnitt. Skrämmande och upplysande tal. Canada har inget bankstödsprogram. Inga banker har gått i konkurs där.
Huspriserna är ned 12% i Canada och 25% i USA.
Zakaria perkar på viktiga förklaringar till att Canada klarat sig bättre än USA. 
En viktig faktor är synen på risk i Canada jämfört med i USA. I Canada finns inga incentives för att överkonsumera . Det fanns(finns) det i USA på exempelvis bostadsmarknaden. 
Den Canadensiska statsbudgeten har haft överskott de senaste 12 åren. Man har också hanterat många av de strukturella problemen inom ekonomin som pensioner och hälsovård. Dessutom tillåter Canadensiska lagar att den mest intressanta arbetskraften lätt får arbetstillstånd.
När hela världen förstatligar och gör alla medborgare till medborgare i socialistländer avstår Canada. De gigantiska tillskott till ekonomin som finansministrarna ger börjar snabbt höja temperaturen i ekonomin. Tyvärr får inte de som varit oförsiktiga ta ansvaret för sin handlingar. Risken att det socialistiska ekonomiska experimentet ger en rejäl baksmälla om några år är högst sannolik. Just nu är budskapet pissa i byxorna känn värmen och tänk inte långsiktigt.
Sunt ekonomiskt tänkande och liberala förutsättningar för ekonomin är helt centrala. Då kan ekonomin växa uthålligt. Det är bra att liberala värderingar vinner starkare fäste i Sverige.
Regeringen måste agera mer liberalt också.
Barack Obama bör inte vara Alliansregeringens förebild. Stephen Harper i Canada vore kanske mera intressant att studera? 12 miljarder  canadensiska dollar till förbättrad infrastruktur kan vara ett skäl.
Det finns fler än den Amerikanske presidenten som borde lära av exemplet Canada.
Maud Olofsson är en av dem.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar