05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Norsk advokat om FRA lagen och teledatalagringsdirektivet: Sverige är den sista Sovjetstaten

Teledatalagringsdirektivet är ett direktiv som strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, rapporterar Svd. I vart fall om man får tro den norske Juristen Jon Wessel-Aas. Han kritiserar Sveriges bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och den personliga integriteten. Wessel-Aas artikel har rubriken: ”Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna”. Wessel-Aas är inte vem som helst.Han är ordförande i den norska avdelningen av den internationella juristkommissionen som övervakar de mänskliga rättigheterna.

Hans kritik mot Sverige påminner om vad Björn Rosengren en gång sa om Norge. 
Wessel-Aas  använder i stället följande ord: (i min översättning) ”den inofficiella byteshandeln med underrättelsematerial som sker (genom FRA lagen och teledatalagringsdirektivet, min anmärkning) för tankarna obehagligt nära ett totalitära statsskick, speciellt när sådana formellt sett isolerade arbetsmetoder kombineras och sätts i system”. 
På ren svenska säger han att Sverige den sista Sovjetstaten.

Kritiken riktar framförallt in sig på kombinationen av FRA lagen och tillämpningen av teledatalagringsdirektivet. Mycket riktigt säger han att konsekvenserna kan bli att Sverige systematiskt övervakar Norska medborgare. 
Wessel-Aas är av uppfattningen att dessa lagar kommer att prövas av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Denna domstol är en helt annan än EU-domstolen. 
Europadomstolen för mänskliga rättigheter prövar om länder följer konventionen om mänskliga rättigheter och har inget med EU att göra.
Wessel-Aas är av den uppfattningen att Sverige kommer att bli fälld i en sådan domstolsprövning.
Andra bloggar: Mark Klamberg

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar