06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Upphandlingen av äldreboendet Ljung ogiltig

Hänt i Värmdö

Tittar du på datumstämpeln när du köper mat? Litar du på datumstämpeln?

Om den är falsk så begår handlaren ett brott. Det visste du redan.
Kommunen datumstämplar också.  Kommunens datumstämplar kallas för att diarieföra.
Vad händer om det finns två olika datumstämplar för samma dokument?
Får det några konsekvenser?
Det borde få det både för den tjänsteman som gjort det och för kommunen. Det borde också få konsekvenser för den som medvetet utnyttjar att det finns två olika ”datumstämplar”. Där har det ingen betydelse om man är tjänsteman eller politiker.
Nu har detta hänt i Värmdö kommun.
Personalen har lämnat in en intresseanmälan om att driva äldreboendet Ljung. Personalen har fått ett mottagningsbevis av Värmdö kommun. På detta bevis står det att kommunen har mottagit denna anmälan den 19 januari år 2009. 
I kommunens diarium står det att samma handling inom den 2 februari år 2009. 
I det ena fallet har intresseanmälan kommit in innanför fristen för en anbudsanmälan och det finns formella regler för hur handlingen ska hanteras enligt Lagen om Offentlig Upphandling (1992:1528). I det andra fallet behöver kommunen inte ta formell notis om intresseanmälan.
Har någon med uppsåt utnyttjat detta förhållande eller manipulerat datumen faller detta under allmänt åtal. Sådana brott hanteras enligt 14 kapitlet i Brottsbalken. 
Jag kan inte se annat än att Upphandlingen om äldreboendet i Ljung bryter mot minst en lag kanske två. Den bör därför omgående avbrytas och en ny upphandling inledas. 
Då kanske alla kvalificerade aktörer får vara med? 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar