05192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED:Forskning tillbaka till medeltiden utan musik

Alliansregeringen har profilerat sig som forskningsvänlig. 

Med den ena handen har lagt fram en forskningsproposition som ska ge större ekonomiska resurser till vetenskapen. Den andra handen inför  IPRED lagen. En viktig konsekvens av denna lag är att forskningen får mindre reella resurser.
Det motsäger regeringens mål om bättre forskning. Regeringen blir därför inkonsekvent i sitt förhållningssätt tillforskningen.
Nu stänger KB sina öppna nätverk för forskare. Skälet till detta är IPRED lagen. Nästa institution  att stänga sin öppna nätverk kan vara Karolinska Institutet, Sveriges högst rankade universitet. Övriga universitet och högskolor kommer sannolikt följa efter, för att inte riskera miljonskadestånd.
Henrik Alexandersson reflekterar och rapporterar om vilka konsekvenser IPRED lagen får för delar av forskningen, länk. Det är illa nog att lagen kränker rättsäkerheten grovt, länk.
I debatten om forskningens resurser är pengar en del. Det finns ett flertal andra faktorer av gör om det blir bra forskning, som tillgång till skickliga och dedicerade forskare, appartur, forskningemiljöer, osv.
En nyckelfaktor är naturligtvis möjligheten att ta del av andras forskning. Ju lättare det är, dess högre effektivitet. På samma sätt som ”egen” forskning också tillgängliggör digitalt. Genom att åstadkomma så hög transparens som möjlig kan forskaren enklare referera till annan forskning, lättare verifiera eller falsifiera vetenskaplig hypoteser. Utbytet blir snabbare mellan forskarna och kvaliteten höjs. 
Internet är på många sätt ett av de största resursbidragen till forskningen i modern tid. 
Långt större än någon miljard hit eller dit från regeringen.
IPRED-lagen gör att forskningen tvingas tillbaka  långt tillbaka i tiden, effektmässigt. Forskarna hindras att arbeta rationellt. Hur många som kommer att lida smärtor i onödan eller dö på grund av denna lag vet vi ännu inte. Mindre effektiv forskning fördröjer möjligheten att rädda liv.
Att säkerställa upphovsrättsindustrins  intäkter verkar tyvärr vara viktigare än att rädda liv genom forskning. Den prioriteringen har med all sannolikhet ingen som helst folklig förankring. 
God forskning kräver i stället en intellektuell allemansrätt. Skriv på uppropet, länk.
Forskningen kräver en intellektuell allemansrätt. Den räddar liv.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar