06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ny lydelse i grundlagen kan ändra Ifpis ställning även formellt


I Sveriges grundlagar står att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen stiftar lagar. Så var det i vart fall förr. 

Allt mer offentlig makt utgår från upphovsrättsindustrin. Tag exemplet med ACTA, som DN rapporterar om. Just nu pågår en  förhandlingsprocess där EU-kommissionen sköter förhandlingarna för EUs räkning. Amerikanska upphovsrättsintressen och även Franska trycker på för att få till stånd ett avtal. Var förhandlingarna befinner sig avslöjar inte regeringen. Varpå ryktesspridningen ökar. 
När förhandlingarna är klara måste var och en av de stater som ingår i avtalet underteckna, annars faller det. Professor Ulf Bernitz, är EU-rättsexpert och intervjuats om förhandlingarna säger: ”att det internationella trycket från intressenter i form av upphovsrättsorganisationer och producenter som vill ha stopp på nedladdning av film och musik, kommer att göra det svårt för Sverige att frånsäga sig avtalet när det är offentliggjort”.
ACTA är ett område där upphovsrättsindustrin sätter upp ramarna. Rättegången mot the Pirate Bay är ett skådespel som samma industri pressat fram. Under förhandlingarna antas IPRED lagen som också pressats fram av samma industri. 
Vad ska vi med en justitieminister när vi har Ifpis juridiska avdelning? Fru Monique Wadsted är ett annat alternativ till justitieminister.
Den nya lydelsen i grundlagen börjar ju allt mer bli så här:

All offentlig makt utgår från Ipfi som uppdrar åt riksdagen att stifta lagar.
Så listigt.
Nu förstår jag hur det är i helvetet.
Andra media: DN, IDG,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar