06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Remissvar på FRA 2.0 förslaget

Moderaterna lanserar nu en ny intellektuell gigant. Det är Olah Örtengren, länk. Han har skrivit: ”Handbok  för föräldrar – lär dig vad ditt barn gör på internet”. Det låter nästan som om den är utgiven på FRA-förlaget. Om sitt bokläsande säger han följande på sin blogg: ”Favoritböcker, Dårarnas paradis av Göran Skytte. Annars blir det mest faktaböcker och det som finns till hands på toaletten. Har inte tid att läsa”.

Han förstår inte problemet med FRA lagen. Lösningen är enkel; sluta umgås på internet. Rick Falkvinge rapporterar om denne intressante man. 
Ingvar Åkesson är missnöjd med den nya FRA lagen, rapporterar SR. I sitt remissvar  om FRA 2.0 lagen skriver FRA själv att ”för vårt land innebär detta på många viktiga områden en ambitionssänkning”. Man gillar lagen från den 1 januari mycket bättre. Att Åkesson inte får sälja till alla som vill ha underrättelseinformation inom statsmakten irriterar honom också.

DN rapporterar om den hårda kritiken mot förlaget till ny FRA 2.0 lag.
Många myndigheter har uppenbarligen köpt information från FRA. Det ska man inte längre få. Av kritiken från dessa att döma är det ett väsentligt problem för dem. Det vore intressant att veta i vilken omfattning man tidigare köpt underrättelser. Sedan kan det vara intressant att veta vad det kostat skattebetalarna.
Advokatsamfundet är kritiska mot att domstolen som ska övervaka singalspaningen har dubbla roller, vilket man skriver om i sitt remissvar, länk. Man säger att förslaget ”saknar erfoderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser inte heller vad som får anses som grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten”. Man ifrågasätter också effektiviteten med lagen.
Tidningsutgivarna är med rätta rädda för att meddelar och källskyddet i grundlagen äventyras.
Den enda som funnit en lösning är moderaterna Olah Örtengen. Sluta använda internet. 
Här har vi en ny politiskt sakkunnig till Sten Tolgfors.
Andra bloggar: Opassande

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar