05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Till försvar för liberalismen

Fredrik Sneibjerg, ordförande för folkpartiet i Värmdö åker till det liberala riksmötet rapporterar han på sin blogg, länk.

I mitt stilla sinne undrade jag vem som anordnar detta möte. Sedan förstod jag det som jag borde förstått redan tidigare. Det är ett möte arrangerat av folkpartiet liberalerna. Under den här mandatperioden har den klassiska liberalismen nästan helt kommit bort. Det finns några få motståndsfickor med liberaler i de folkpartistiska och centerpartistiska riksdagsgrupperna. 

Det är intressant att Fredrik länkar till wikipedia och inte till folkpartiet för att informera om riksmötet. Det hade varit kul att veta vilket program man har för dessa liberala dagar. 
Initialt står det i den  wiki artikel som Fredrik länkar till att liberalism är nära förbundet med ”individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati”. Det är välkänt Problemet är att jag har svårt att se hur de liberala värdena har omsatts i praktisk handling under Alliansregeringen. Det är ett stort problem. 
När jag ska lyssna till Jan Björklunds tal på datorn får jag veta att det funkar enbart om jag har Microsofts programvara. Ingen valfrihet där precis. 
Såväl centerpartiet som folkpartiet har i dag ett liberalt trovärdighetsproblem. Kanske är det en av förklaringarna till varför tilltron till Alliansregeringen minskar, länk
Bristen på liberal politik kan vara en orsak till varför Allianser på riks och lokalplanet attraherar relativt sätt få ungdomar. Genom internet har vi faktiskt fått en helt ny generation liberaler. Det är kul. Nu gäller det att tillsammans med dessa ungdomar vrida samhället i en liberal riktning.
Min fråga till dig Fredrik är: 
1. På vilket sätt verkar du aktivt för att de klassiskt liberala frågorna får genomslag i praktiskt handling i riks- och kommunalpolitiken?
2. Finns det liberala frågor vi skulle kunna driva gemensamt?
3. Har du ett intresse av att föra en liberal idédebatt, exempelvis via din blogg?
Andra media: Svd,

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar