05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vi kräver att det införs en lag om intellektuell allemansrätt

UPPROP OCH NAMNINSAMLING

Allemansrätten är en omistlig och viktig del av Svenskens rättigheter. Den ger möjlighet till att fritt röra sig i skog och mark så länge man inte skadar.

Nu är det hög tid att införa en intellektuell allemansrätt.
Grundstenarna är:
-Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk på internet. Det är också allas rätt till information, kunskap bildning och interaktivitet.
-Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, internet. Intellektuell och interaktiv rörelsefrihet. 
-Att fritt kunna var och verka i det virtuella rummet, ha rätt till att inte ge sig tillkänna och att inte bli registrerad där av myndigheter när man vistas där
-Rätten att få brevhemligheten respekterad oberoende av om de utnyttjas elektronisk eller på papper
Vi kräver att Sverige Riksdag tar initiativ till att stift en lag som ger Sverige medborgare dessa rättigheter.
Ställer du upp på detta och det är viktigt för dig.
Skriv då på uppropet, länk
Tack för att du ställer upp och visar vad du tycker om grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter!
Vänliga hälsningar
Stefan Mårtensson

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar