06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

OSA och OKA i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö

OSA är ett begrepp som många av oss vet innebörden av. Förkortningen är enkel och klargörande; Om Svar Anhålles. I lite ledigare språkbruk talar man om att osa någon eller nu osar vi dem eller den. På denna blogg har jag osat många gånger, i ordets många olika betydelser.

Ganska sällan har jag fått svar, speciellt när det gäller förhållande i Värmdöpolitiken.
Nyss gick jag igenom protokollet från  kommunstyrelsemötet den 11 mars, punkt 7, länk. Då inser jag att det inte räcker med begreppet OSA. 
Det krävs ett nytt, OKA. Det är en förkortning av: Om Kompass Anhålles. När man inte kan skilja på höger och vänster inom politiken blir detta ett problem. 
För några dagar sedan upptäckte jag att moderaten Camilla Lien har behov av OKA, länk. Hon kunde inte detta. 

Nu kommer ett förslag från Sveriges mäktigaste kommundirektör, Magnus Hedenfalk om något som han kallar  ”en rökfri arbetstid”. Omkritiskt sväljer ett antal mindre modiga män i kommunstyrelsen Hedenfalks 
förslag. Huruvida förslaget är förenat med bonus till dem som följer förslaget framgår inte. Det är heller inte klarlagt om Hedenfalk och personalchefen Rydberg får bonus själv om förslaget genomförs.
Förslaget verkar ha inspriation från Kim Jong Il. Ni vet han som med så mild hand styr Nordkorea. 
Idén är väldigt enkel. Ta ifrån den enskilde medarbetaren sina fria val på arbetstid. Han eller hon får inte välja om lunchrasten används till att öka skatteintäkterna för staten genom att röka. 
Vilket är nästa valfrihet som Hedenfalk vill ta ifrån sida medarbetare?
I det liberala samhället är en av grundpelarna att den enskilde får välja själv. Det är möjligt att göra något som bryter ned hälsan eller bygger upp det. Det är möjligt att vara laglydig eller bryta mot lagen. Samhället omöjliggör inte tokiga handlingar utan den enskilde har kvar sitt fria val. Över tid är det sannolikt det enda som skapar verklig lärande. Överbeskyddande föräldrar och samhällen är inte bra. Risken att medborgarna genom denna  samhällets attityd söker sig till extra riskfyllda beteenden är stor.
I Värmdö kommun vill nu den borgerliga Alliansen ta bort möjligheten att röka på lunchrasten. Det ska vara helt rökfritt under arbetstid. Det finns minst ett fel med förslaget. Det är inte borgerlig politik. 
Som jag ser det finns det ingen annan utväg än att utbrista i OKA!
Andra media: NackaVärmdöPosten. DN,
Fotnot: Texten är inte ett så kallat aprilskämt. Jag får erkänna, trist nog. 
För de ledamöter i kommunstyrelsen som behöver veta mer om kompassriktningar kan dessa två bloggar vara nyttig läsning: länk, länk.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar