06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Socialdemokraternas förlamande konflikt mellan aktiva och "föredettingar"

Verkställande utskottet är ansvariga för socialdemokraternas läge. 

Det kan i mycket jämföras med de övriga partierna partistyrelse. Socialdemokraternas partistyrelse på modiga 33 personer och 15 ersättare kan mer jämföras med ett förtroenderåd hos de andra partierna.

Låt oss se vem som styr (sitter i det verkställande utskottet).
Det är Mona Sahlin, Marita Ulvskog, Wanja Lundby-Wedin, Bosse Ringholm, Elvy Söderström, Pär Nuder, Thomas Östros. Ersättare är: Lars Isaksson, Ulrika Messing, Heléne Fritzon, Stefan Lövden, Ibrahim Baylan och Sven Erik Österberg.
De adjungerade är: Inger Segerström, Nalin Pekul, Peter Weiderud, Tommy Österström, Jytte Gusteland, Kajsa Borgnäs och Stefan Stern.
Det gör 7 ordinarie ledamöter, 6 ersättare och 6 adjungerade. Sammanlagt är det 19 personer.
Vi kan konstatera att verkställande utskottet och ersättarna där är till stor del på väg ut eller redan är ute. 3 finansminstrar eller aspiranter sitter där.
 Göteborg är inte  direkt representerat. Stockholms stad är inte  direkt representerat. Däremot är alla systerorganisationer adjungerade. Inte underligt att dessa inte klarar att styra. Förnyelsen av socialdemokraterna borde kommit mycket tidigare. Storstäderna är inte representerade i den inre cirkeln. Inte underligt att man förlorar där.
När man jämför med moderaterna finner man en viktig skillnad. Hos moderaterna finns det ett nätverk som heter moderata seniorer. 16% av väljarna är nämligen 65 år eller däröver. Det har inte socialdemokraterna. De hyllar bara de unga. en mycket farlig strategi. EU perspektivet svagt representerat.
Moderaterna har 15 ledamöter i sin partistyrelse. Där sitter Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson, Magdalena Andersson, Beatrice Ask, Gustaf Douglas, Chrisoffer Fjellner, Susanne Haby, Anna Ibrisagic, Pia Kinhult, Erik Langby, Madelen Raukas, Sten Tolgfors, Hans Wallmark, Niklas Wykman och Per Schlingman. 
Äldste ledamoten Gustaf Douglas är 71 år. Han representerar en central grupp, de äldre. Dessutom är han företagare och kapitalist. Han sitter inte i riksdagen. Han är dessutom Stockholmare. Han är en aktiv 65+are. 
Alla i detta gäng bidrar och för partiet framåt. Fokus i styrelsen är på de geografiska områden som är centrala för partiet. Douglas motsvarighet hos socialdemokraterna är Bosse Ringholm, 67 år som Pär Nuder placerat på gubbhyllan. Det skiljer i hur man ser på de äldre. Socialdemokraterna kunde valt någon som verkligen tillför de äldres perspektiv. Det avstrå man från. 
Hos moderaterna finns ingen spänning mellan ”föredettingar” och nu verksamma. Alla drar åt samma håll. Det är inte svårt att förstå varför resultatet skiljer mellan de två partierna bara genom att titta på de ledande organen.
Nu försöker socialdemokraterna kortsiktigt rädda skinnet genom att offra Wanja, länk. Det lär inte fungera.
Vad som behövs är att byta ut en föråldrad ledning och struktur.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar