06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centerns partistämma i Örebro: personlig integritet och upphovsrätt

Centerpartiets talesperson i integritetsfrågor, Annie Johansson skriver idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, länk

De tankar hon för fram där är mycket tilltalande. 

Jag tycker att det är bra att hon också klart deklarerar att utvecklingen gått åt fel håll, allt för länge. 
Det samhälleliga kravet på kontroll har fått expandera på bekostnad av individens skyddszon. Det är inget som centern kan acceptera. Internet riskerar att bli ett nytt paradis för statens kartläggningsbehov om man inte sätter stopp. 
Här blir centerns öppenhetsprogram, länk centralt. 

Jag har själv motionerat till centerstämman om den personliga integriteten. Ett av mina egna förslag är inrättandet av en integritetsbalk. Samtidigt inser jag att det inte sker något bara genom att införa en integritetsbalk. Det krävs mer av substans för att en balk verkligen ska förstärka den enskildes ställning och integritet. 
Att skapa en balk markerar i vart fall att dessa frågor är viktiga.
I detta sammanhang tycker jag att begreppet intellektuell allemansrätt är något helt centralt, länk, länk.Det är ett begrepp som bör finnas med i integritetsbalken.
POSM, Political Open Source Management är också centralt här, länk, länk, länk.
Läs gärna andra bloggposter som jag skrivit i detta ämne, länklänk,
Det är också roligt att partistyrelsen föreslår en upphovsrättsutredning precis som jag föreslog i en annan motion. 
Det behövs verkligen en moderniserad lagstiftning på detta område som stödjer kreativitet och utveckling av nya affärsmodeller och företag. Den måste ta sin utgångspunkt i dagens tenik och inte gårdagens.

Det som centern och programmet behöver är att några konkreta förslag förverkligas av regeringen. Om Maud Olofssson och Annie Johansson trycker på rejält är det en möjlighet. 
Då har centern både visionerna och har visat att man har genomförandekraften. 
IPRED lagen och FRA lagen gör att centern och Allianspartierna arbetar i underläge. 
Det krävs konkreta bevis på att man menar allvar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar