06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Är Sneibjerg höger eller vänster?

Hänt i Värmdö

Fredrik Sneibjerg funderar över en väljarundersökning i en bloggpost, länk.


Fredriks första reflektion är: 
På Värmdö har en nyligen publicerad opinionsundersökning stoppat en extra pinne i brasan på 2 partier och deras representanter. Tyvär har vår lokala tidning (NVP) i sin vishet valt att inte publicera denna undersökning på nätet. Det kan jag bara beklaga eftersom det hade varit både bra och lärorikt att kuna visa er dessa siffror”

Såvitt jag förstår är skälet till att NVP valt att vänta med publiceringen att det fanns osäkerhet kring om den var statistiskt tillförlitlig. Nu verkar det som om man inte fått några korrigeringar och trots tveksamheterna valt att publicera undersökningen. Väntan är inte stategisk utan källkritisk. Det tycker jag hedrar NVP och är inte att beklaga.

Det andra inlägget är lite mer förbryllande:
”Flera olika representanter för dessa 2 partier, Centern och Kristdemokraterna, har visat fram sina fötter. Det kommer det ena utspelet efter det andra vissa är bara konstiga andra är faktiskt riktigt vettiga. Det verkar som om elden under deras kollektiva rumpor har övergått från ett pyrande till en öppen låga.


Att dom använder olika toner, olika danssteg och till och med så förskräckligt som olika dansbanor skrämmer.”

Jag konstaterar att herr Sneibjerg gillar en del av vad centern tycker och annat förstår han inte eller också gillar han det inte. 

När det gäller metaforen med dansbanorna verkar det som om den blivit honom övermäktig. Den är så tung så att den nästan förvandlas till en meteor i stället. 

Opinionsbildning sker på många olika arenor. Det är självklart att den som behärskar de flesta blir en vinnare. Det kan vara skrämmande. När det gäller valet av dansbanor gäller det att finnas på dem som når flest, med högst kvalitet. Där vet jag att centern har en bra strategi för de nya medierna. Det är en viktig ”dansbana” för att använda herr Sneibjergs terminologi.

Fredrik Sneibjerg fortsätter: ”Jag anser att en allians/förening som denna i Värmdö är till vissa delar som att likna vid ett äktenskap, ibland är det lätt att ”vara ihop” ibland är det svårt. Mest av allt anser jag att man skall hålla ut, i detta fallet tills tiden är ute. Vår allians i Värmdö gäller fram till valnatten 2010, sen är allt öppet igen.


Om några i denna alliansen väljer att hoppa, mer eller mindre öppet, i säng med andra partners under pågående ”period” så visar det mer på deras moral än någon form av framsynthet. Det visar också hur mycket deras löften är värda.


Det finns representanter för Centern som på ett alldeles uppenbart sätt angriper Alliansen, och därmed sitt eget parti, ofta. Jag har alltid haft en undran varför inte dessa personer ”angriper” oppositionen lika hårt som de angriper Alliansen? Jag har inte fått svar på denna frågan. Det kanske är så att ”de andra” inte gör lika mycket fel, i deras ögon, som Alliansen gör? Det kan vara så, men är man då inte i fel parti? Borde man då inte vara hos ”de andra”?”

En allians som Allians för Värmdö har som syfte att skapa ett politiskt innehåll som främjar en positiv utveckling för Värmdö och dess invånare. Jag ser att innehållet är viktigare än formen eller strukturen.

När jag kritiserar företeelser som företrädare för Alliansen skapat är det inte strukturen jag kritiserar utan dåliga beslut eller förslag till beslut. Ett exempel på detta är när Peter Bondesson ville avskaffa resursskolan. Detta är god socialdemokratisk politik. Det tycker jag inte Alliansen ska göra. Man ska bedriva borgerlig politik. Även Peter Bondesson måste kunna skilja på höger och vänster. 

Om han inte kan det rekommenderar jag ett inköp av sk kaptensstrumpor. Den ena är grön och den andra är röd. Om den strumpa som är grön anbringas på den fot som är rakt under den hand man hälsar med så blir det lättare med nästa strumpa.

För mig finns det ingen anledning att kritisera innehållet i socialdemokraternas politik, eftersom jag inte delar den. Jag kan kritisera effekterna av den. Ett exempel på kritik är min bloggpost om miljöpartiet och resursskolan. Om vi inte kan diskutera om vad innehållet i en borgerlig politik är öppet blir vi ganska lika gamla öststatsdiktaturer. Liberalism är transparens och öppenhet. Det är värderingar som centern och folkpartiet står för, hoppas jag. Den som vågar föra en öppen debatt om politikens innehåll och tar intryck från väljarna tar demokratin på allvar.

Herr Sneibjergs syn på sängen, dess funktion och när den blir ett näste för synd berättar mer om hans moraluppfattning än om politiken som centern för i Värmdö. 

En allians som är enig om de grundläggande frågorna tål att olika partier profilerar sig i detaljfrågor. Problemet är att Alliansen allt för ofta är dåligt handlingskraftig och allt för ofta låter sig styras från håll som borde ta styrning i stället. 

Ett annat problem är att man ibland driver socialdemokratiska hjärtefrågor i stället för god borgerlig politik. Här gäller det att kunna skilja på höger och vänster.

Det är större problem än Sneijbergs sängkammarkverulans.

Andra artiklar om Värmdö: länk, länk, länk

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar