07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bondesson talar i nattmössan om resursskolan

Hänt i Värmdö
Peter Bondesson menar du vad du säger eller försöker du luras?
Efter att ha läst ditt blogginlägg är jag mycket fundersam, länk

På din blogg skriver du: Den peng som de mest behövande eleverna får ligger väl i nivå med vad våra jämförbara kommuner betalar. Det görs inga besparingar på elever i behov av särskilt stöd. Mycket har vi tvingats spara på i Värmdö men inte på detta.”

Det du säger stämmer inte. Tyvärr finns ännu inget ”pengsystem” som garanterar barn med särskilda behov de resurser de har rätt till. Orsaken till att vi befinner oss i det läge vi gör vad beträffar resursskolan är att det inte finns en peng. 
I stället har det gjorts ett oblygt försök att spara på resurserna till dessa barn.

Du fortsätter och säger sedan: ”Stödenheten i kommunen med sin specialistkompetens har liksom nu helhetsbilden och ansvaret för att alla elevers behov bedöms lika. De ska också minst en gång per år följa upp hur stödet används, detta har tidigare inte utförts.  

Inte heller detta stämmer. Ansvaret för dessa elever är rektors. Det går inte att delegera detta ansvar till stödenheten. Hur uppföljningen av dessa barn ska ske är ännu inte beslutat.

I slutet av din bloggpost skriver du: ”Varje elev är unik. Inkludering betyder att eleven i behov av särskilt stöd går kvar i sin egen skola, och där ska studiegången anpassas till elevens individuella behov. Skolverket rekommenderar detta och senare års forskning visar att eleven vinner på detta.

För att utvecklas bäst behöver dessa elever finnas nära klasser med alla de olikheter som alltid finns. Dessa elever behöver vara där kompisarna hemma också finns.”


Ja, varje elev är unik. Det krävs unika lösningar för varje elev. Då behöver man ha specialistkompetens som resursskolan för att säkerställa detta.

Inkludering är absolut inte detsamma som att en elev i varje läge ska går kvar i den egna klassen. Det kan vara det. Det behöver inte vara det. 

Det som gäller är att varje elev får möjligheten att bygga ett socialt sammanhang får tillföra en grupp. Det är verklig inkludering. I många fall görs det bäst inom resursskolans ram. 

Jag hör nu exempel på elever som lyfts från resursskolans grupper och i stället ska sitta ensamma i en skrubb på sin skola. Det är exkludering av västa sort. Forskningen har inte bevisat att elever som går kvar i sin ”gamla” klass lyckas bäst.  

Du fick tydligen förnyat förtroende av dina partikollegor att leda utbildningsnämnden häromdagen. 
Då måste du vara rak och tydlig och faktiskt också tala sanning. När jag läser din bloggpost undrar jag om du förstår det. 

Det stora problemet för barn med särskilda behov i Värmdö kommun är att den fasta punkten de hade håller på att skingras. Det krävs en resursskola i Värmdö kommun för dessa barn. 
För att rädda den krävs cirka 6 miljoner i höst. Är du beredd att medverka till att de pengarna satsas på dessa barn eller är du inte det?
Frågan är som så ofta: Are you man or mouse?
Andra artiklar om Värmdö kommun i Nacka Värmdöposten: länk, länk,


Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar