06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En eftertankens dag

Valresultatet från EU valet manar till eftertanke för alla de etablerade partierna, utom möjligen för folkpartiet och miljöpartiet. Där är det bara att lyfta på hatten.

Moderater och socialdemokrater fick ingen framgång i valet. För moderaterna talar vi om en genomklappning. Från 30% till under 19% på tre veckor är ingen förtroendeförklaring. 
Mona Sahlin upprepar förra EU-valets katastrofsiffror.
Det är misstroendeförkaring gentemot dessa båda partier.

På samma sätt måste valets relativt sett största förlorare i alliansen, kristdemokraterna och centern fundera. Ungefär var femte väljare ville inte förnya förtroendet för dessa partier. Det är ord och inga visor. 

För kristdemokraternas del är det en kombination av att inte ha verkat fatta att internet är den del av väljarnas liv och att det kräver en anpassning av politiken. Dessutom kan placeringen av Alf Svensson lågt ner på listan ha påverkat väljarna. Det skapade förvirring.
Centern ligger idémäsigt rätt. Här är det mer ett leveransproblem. De goda idéerna måste omsättas i handling. Det är här förtroendeunderskottet skapas. 
Trenden mot att bli ett storstadsparti är tydlig. Per Ankersjö har gjort ett formidabelt jobb i Stockholms stad. Sifforna går kraftigt åt rätt håll här. Så är det i andra storstäder också. 
Lena Ek upplevdes sannolikt bättre än partiet som helhet. Det hjälpte dock inte. Hon är fortfarande för okänd bland gemene man. Det är dags att ställa krav som kan förverkligas inom integritetsområdet och för att modernisera upphovsrätten. Nu får partistyrelsen lyssna till gräsrötterna.

Folkpartiet gör ett bra val. Det är mycket Marit i siffrorna, men det är mycket missnöje mot moderaternas oklara EU-profil. I detta val sällar sig folkpartiet till missnöjespartiernas skara. Det är annat man är missnöjd över om man röstar på folkpartiet än miljöpartiet eller piratpartiet.

Miljöpartiet vinner röster på de andra partiernas brist på trovärdighet i miljofrågorna. Att man nu valt att förändra EU från en ny mera EU vänlig plattform kan spela in. I Stockholm blir man större än socialdemokraterna.. Frågan är om det inte också är en missnöjesyttring mot Ulvskog.

Piratpartiet är valets obestridliga segrare. Grattis förresten.

Man driver frågor som berör framförallt unga väljare och då främst männen. En stor skillnad mot junilistan är att man har en organisation. Det gör att man inte kommer att bli en dagslända som junilistan blev. 
Det enda sättet att stoppa piratpartiet är att de andra partierna förverkligar piratpartiets partiprogram. Då försvinner de. Integritetsfrågorna och en moderniserad upphovsrätt kommer att stå på dagordningen till dessa frågor är justerade i linje med väljarnas krav.

Ungefär mellan var tredje och fjärde väljare missnöjesröstade av olika skäl. I missnöjesrösterna lägger jag då miljöpartiet, folkpartiet, piratpartiet, junilistan, sverigedemokraterna och övriga. Skälen till missnöjet varierade däremot.

Piratpartiet var partiet som temporärt, i vart fall hindrade sverigedemokraterna att ta en plats i ett parlament. I nästa riksdagsval är det sannolikt så att partiet kommer in.

Det parlamentariska läget i riksdagen ser ut att namnet för en regeringsbildare på parlamentet kommer att bli riskdagen i stället.

Allianspartierna måste sluta genomföra Bodströms integritetspolitiks och Asks upphovsrättspolitik. Då kommer framgångarna.

Andra medier: SvD, DN, Aftonbladet, Expressen,  

Andra bloggar. Per Ankersjö,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar