07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Resursskolan, åter igen

Hänt i Värmdö

I går var det diskussion mellan politiker och föräldraföreningen om resursskolan på Värmdö. Centern företräddes av den alltid väl förberedde och lyssnande vice ordföranden Henrik Paulsen. 
Han slog fast att ”först måste man veta vilka konsekvenserna blir av en nedläggning av skolan”. Sedan måste man se vilka alternativen är till resursskolan. Innan det är utrett är det ”business as usual” som gäller. Uppsägningar ska dras tillbaka. Neddragningar i kompens på skolan ska inte genomföras.
Ett tydligt budskap från Värmdöcentern.
Detta står i klar kontrast till de krystade förklaringar som utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson och produktionsnämdens vice ordförande Anders Bergman formulerar i en artikel i Nacka Värmdö Posten, länk. Artikeln borde falla under rubriken falsk marknadsföring. Vad artikelförfattarna gör är att han gör en helt egen defintion av vad skolan är. Sedan konstaterar de att skolan enligt deras definition finns kvar. 
Denna definition stämmer föga överens med hur de flesta definierar skolan.
Jag kan hålla med bloggkollegan om att den process man försökt inleda för att lägga ned skolan minskar valfriheten. För mig blir det en fråga om att begreppet kundval bara gäller vissa. Om du har särskilda behov som elev ska rektor överta din rätt till kundval. 
Det kan inte vara ett kvalitativt kundval. Jag lägger i vart fall in andra parametrar i begreppet.
Många har hört av sig till mig och är upprörda. Naturligtvis är det olika saker man är upprörda över. En sak är den process eller snarare brist på process som kännetecknar förslaget om nedläggning. Det andra är ordföranden, Peter Bondessons brist på engagemang i frågan. Det tredje är att man börjat nedmonteringen av skolan innan det finns politiska beslut i ärendet. 
Andra menar att de vetenskapliga sk ”skälen till nedläggningen” är svepskäl. Det egentliga skälet till nedläggningen är besparingar. Några hävdar att en eller två vetenskapliga studier av tveksam kvalitet inte bevisar något vetenskapligt. För detta krävs det välgjorda studier och repeterbarhet.
Sammantaget borde nu alla partier ena sig bakom Henrik Paulsen och sätta barnens rätt främst. En förlängning av avtalet om resursskolan på ett år är en klok väg.
Andra artiklar i NackaVärmdöPosten i ämnet: länk
Tidigare blogginlägg i ämnet av MÅRTENSSON: länk, länk

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar