06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Upphovsrätten är en samhällsfara i sin nuvarande utformning

Henrik Brändén skriver en intressant debattartikel om upphovsrätten, på Svenska Dagbladets brännpunkt i dag, länk. Artikelförfattaren betraktar upphovsrätten som en företeelse som hör till historien. I stället ser han den som samhällsfara. En kanske omskakande slutsats, men på det sätt upphovsrätten i dag är utformad skapar den mer skada än nytta för samhället.

I motsats till många  socialdemokrater ser han att samhället har gått för långt i att hävda upphovsrätten. Han gör en viktig distinktion mellan samhällets skyddsintresse och individens skyddsbehov  när han noterar: ”Det säger sig självt att den övervakning som krävs för att i denna nya tekniska miljö hindra piratkopiering måste tränga betydligt längre in i privatlivet än den kontroll som behövdes för att hålla tryckerier och vinylpresserier inom lagens råmärken. Vi måste därför från grunden tänka om vad gäller avvägningen mellan upphovsrätt och integritet”

Han noterar helt riktigt att tekniken har skapat möjligheter till att kopiera till mycket låga kostnader. ”I dag är situationen helt annorlunda: Den första kopian är idag lika billig som den femtusende”. En nyttighet som inte har någon kostnad kommer naturligtvis användas i princip oändligt. 

Den legala risk som är förknippad med piratkopiering kommer allt mer att upplevas som försumbar om inte samhället sätter in gigantiska resurser för att beivra fildelning. Samtidigt försvinner legitimiteten för rättssamhället om över 50% av medborgarna är lagbrytare. Då ökar sannolikheten för att denna grupp byter regering i stället för att bli ställd inför rätta för något som man inte anser är ett brott.

En viktigt anmärkning som han fäller rör människans syn på rättsstaten: ”Ju högre och oftare vi skriker ”Tjuvar!” i ansiktet på dem, desto mindre respekt riskerar vi få för andra regler och principer som rättsystemet försöker upprätthålla.”. Detta borde vara något som ledande moderata ministrar som Beatrice Ask och Lena Liljeroth Adelsson borde reflektera över. 

Hur högt får priset bli för att försvara upphovsrätten i sin nuvarande form?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar