06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Utanförskapet i Värmdö kostar 4,7 miljarder

Hänt i Värmdö

Socialförvaltningen i Värmdö kommun har räknat på vad utanförskapet kostar samhället för de statistiskt sett 573 ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap.

Socialkontoret skriver: 
”Vi vet också med säkerhet att

  • för varje år som en ungdom lever i utanförskap kommer han eller hon att kosta samhället pengar

  • den årliga kostnaden för utanförskapet tenderar att öka för varje år av utanförskap

  • ju längre vi väntar med att ingripa desto dyrare insatser kommer att krävas för att bryta eller motverka utanförskap”

Så här mycket kostar det beräknade framtida utanförskapet i Värmdö

Beräkningarna gjorda av socialkontoret i Värmdö kommun

 

Tabell

 

1 år

5 år

45 år

Arbetsförmedling

9 054 340

41 920 646

195 110 536

Försäkringskassan

89 139 718

412 707 553

1 920 857 636

Kommunen

51 359 332

245 245 486

1 148 949 085

Landstinget

44 694 078

206 928 898

963 105 594

Rättsväsendet

15 106 199

69 940 119

325 521 085

Övriga

7 877 513

36 472 060

169 751 277

Summa

217 231 180

1 013 214 761

4 723 295 212

Socialkontoret gör följande anmärkningar om tabellen:

”I tabellen ovan och på bilden nedan har vi valt att endast ta med de kostnader som utanförskapet förorsakar i form av utgifter för individen – de så kallade välfärdskostnaderna. För samhället som helhet tillkommer kostnader, för produktionsbortfall och skatteeffekter samt eventuella kostnader för skador som den marginaliserade personen kan förorsaka individer eller företag genom exempelvis kriminalitet.”

Den ackumulerade kostnaden för 45 år i utanförskap för 573 ungdomar är hisnande 4,7 miljarder kronor, givet en kalkylränta på 5% enligt tjänstemännen.

En intressant och tankeväckande läsning. 

Andra bloggar: ledarbloggen, Johanna Graf, Magnus Andersson, Per Ankersjö,

Andra media: Expressen, Svd


Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar