06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bra debattartikel om ACTA avtalet

Den liberale och moderate riksdagsledamoten Karl Sigrid skriver en debattartikel om ACTA processen i Dagens Nyheter tillsammans med ett antal riksdagskollegor, länk.

De pekar på riskerna med avtalet:
”Resultatet av ACTA-förhandlingarna kan bli ett nyinrättat ansvar för internetleverantörer att övervaka sina kunder. Det är en idé som Sverige på hemmaplan redan har avvisat genom att skrota den så kallade Renforsutredningen. Att göra varje internetleverantör till en brottsbekämpande myndighet är ett säkert sätt att skapa ett slutet, otillgängligt internet.”
Sedan fortsätter de:
”I praktiken innebär det att de måste stänga av användare och blockera material. I den processen kommer även stora mängder tillåtet material att censureras eftersom internetblockering är ett trubbigt verktyg.”
Denna effekt är helt oacceptabel och har inte alls presenterats av Karls Sigrids partikollega, Beatrice Ask.

Effekterna kan bli följande enligt artikelförfattarna:
ACTA kan bli betydligt mer än ett avtal. Det finns långtgående planer på att göra ACTA till en helt ny organisation. Organisationen ska i samverkan med upphovsrättsindustrin kontrollera att medlemsländerna har en tillräckligt omfattande övervakning av Internetanvändare.”

Det är en utveckling som absolut inte är önskvärd. 
Det är bra att liberalt sinnade moderater tar till orda och visar på riskerna. Nästa steg är att de i handling markerar var gränserna ska gå i olika voteringar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar