06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centern måste ta initiativ till att riva upp FRA lagen redan i höst

I min postning från i går om senaste opinionsundersökningen var det oklart vad jag menade i referensen till ”öppenhetmanifestet”, vilket Markus LAKE, Berglund riktigt påpekat. Jag avsåg i första hand det dokument som utarbetades 2006 och publicerades i maj samma år, länk.

Där står det bland annat: ”Vi ser idag ett tilltagande övervakningssamhälle. Det gäller exempelvis förslag om trafikdatalagring, rätt för Försvarets radioanstalt att signalspana på trådbunden kommunikation samt rätten att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte. 

Samtidigt ökar kameraövervakningen och registreringen av medborgarna. Vi blir alltmer övervakade i vardagen, vad vi handlar, vem vi ringer och var vi befinner oss registreras på olika sätt. Vänskapskretsar, matvanor och andra preferenser som borde vara privata blir mer eller mindre allmän egendom.


I en senare utgåva som antogs av partistämman i år har man om FRA lagen sagt:
Den stora risken är att staten i för stor utsträckning ger efter för intressen att övervaka och kontrollera sina medborgare. 
Centerpartiet eftersträvar det omvända perspektivet: Det är medborgarna som ska kontrollera och övervaka staten!”
För att det ska vara acceptabelt med inskränkningar i integriteten måste skälen vara mycket starka. Kraftfulla och effektiva rättssäkerhetsskydd måste finnas på plats, liksom löpande kontroll och utvärdering av verksamheten. Visar det sig att den tänkta samhällsnyttan inte motiverar inskränkningen i den privata sfären ska verksamheten avbrytas. När signalspaningslagen utvärderas vid en kontrollstation år 2011 är det naturligt att en sådan bedömning görs.

I allt väsentligt kan kan hålla med om den text som stämman antog. 
Däremot kan inte utvärderingen vänta till 2011. Vi kan redan nu konstatera att den förändring som regeringen lagt fram till FRA 2.0 inte ger ”effektiva rättssäkerhetsskydd”. 
Därför måste centern ta konsekvenserna av detta och kräva att hela FRA lagen rivs upp.
Det är ett viktigt steg för att öka väljarbasen inför valet 2010.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar