07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU: Stockholmsprogrammet får inte bli en ny EU producerad skräckfilm

Granskningen av vad politiker har för sig på alla nivåer är helt central för att demokratin ska fungera. EUs förehavanden är extra viktiga att granska. Det som gör denna granskning svår är att processerna inom EU bara delvis är transparenta. Texter som behandlas av parlamentet och dess utskott ändras oväntat och oannonserat. Den granskande måste ibland jämföra mening för mening för att vara säker på att det är samma text. Även parlamentsledamöterna måste göra samma sak.


Under Sveriges ordförandeskap ska en lång rad frågor om integritet behandlas. 
Ett exempel på detta är att EU vart femte år gör ett proram för polis-, tullsamarbete räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete. Detta kallas under 2010 -2014 för Stockholmsprogrammet. 
Ansvarig för detta är justitieminister Beatrice Ask, eftersom Sverige är ordförandeland i EU. Underlaget för Stockholmsprogrammet finns i en rapport från juli 2008, länk.

Mark Klamberg, länk och Henrik Alexandersson, länk är två som uppmärksammar vad denna process kan få för effekter för enskilda medborgares rättssäkerhet och integritet. Det ska dessa båda herrar ha all heder av. 

Statewatch som följer EUs lagstiftningsarbete skriver följande om personlig integritet och rättssäkerhet: ”the EU has substituted the concept that data relating to EU citizens should in principle be kept private from state agencies, in favour of the principle that the state should have access to every detail about our private lives. In this scenario, data protection and judicial scrutiny of police surveillance are perceived by the EU as “obstacles” to efficient law enforcement cooperation. The Statewatch report calls for a “meaningful and wide-ranging debate” before it is “too late” for privacy and civil liberties.”

Det är allvarsord och en tydlig varning. 

Storebrorssamhället väller inte in som en chockvåg. Det kommer smygande i små, oändligt små steg. Det gör det svårt att skilja ut vad som sker. För den skull får det inte hindra oss från att ta det ansvaret. De snabbaste granskarna finns numera på nätet. 
Var och en av oss får ta det ansvaret, innan it is ”too late”.

Jag kan inte annat än hålla med HAX när han skriver: Buller är enda sättet att få EU:s regeringar att sansa sig..”

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar