07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Integritet: Bejaka Dacken i dig

Det pågår en kamp mellan de som önskar försvara sin integritet och dem som önskar att storebrors inflytande ska bli större. En av dem som refererar den kampen är Mina Moderata Karameller.

Integritetskämparna har på sin sida innovatörerna och internetfilosoferna. Det gör att de kan läsa terrängen och klarar kampen mot en i vanliga fall övermäktig stormakt. På ett sätt påminner kampen om Davids kamp mot Goliath eller om man så vill om USAs krig mot Vietnam. Man kan tycka vad man vill om vietnamesernas dåvarande samhällssystem. det är inte poängen. De försvarade sin suveränitet. På samma sätt kan man ha synpunkter på vissa tendenser på internet. Det försvarar inte att man kränker medborgares rättigheter på internet.
Debatten i bloggosfären rör sig just nu om två företeelser. Den ena är medborgarnas rättmätiga kamp för att beskydda sig mot storebror och de andra är det sk Stockholmsprogrammet. 
Det blir tydligt att det Stockholmsprogrammet kan bli ett nytt EU dirigerat hot mot integriteten och rättssäkerheten. Läs gärna den moderate riksdagsmannens Karl Sigrids reflektioner om programmet, länk
De modborgare som önskar skydda sig mot storebror är kreativa. Ett av de redskapen kallas Ipredator. Nu verkar detta redskap vara färdigutvecklat och klart för användning. Vi kan kalla Ipredator för ett frihetsredskap på internet. 
En sak som verkar skilja gamla tiders frihetskamp från den nya tidens är att frihetskämparna har mycket mer sofistikerade vapen är storebror. Han har enbart skräcken och styrkan att lita till. Så var det inte förr. Då hade storebror övertaget på alla fronter.
Nils Dacke gjorde uppror mot Gustav Vasas överförmynderi. Den kampen tog många år att kväsa. I dag är det många självständiga och ibland samarbetande som gör uppror mot Ask och Barosso. Vasa kuvade inte Smålänningarna han såg bara till att de stannade kvar som svenskar. På samma sätt kommer det att gå för Ask och Barosso.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar