05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Stockholmprogrammet: Beatrice Ask vill bli bäst på att mörklägga?

Ibland är det lätt att instämma i en bloggpost. Henrik Alexanderssons bloggpost om Stockholmsprogrammet är en sådan, länk.

Beatrice Ask tillhör ett parti som i många år i opposition talade om socialdemokraternas bristande öppenhet. Nu administrerar hon rättsfrågorna i en regering som på många sätt försöker driva de nya moderaternas politik. Uttolkningen av de nya moderaterna på rättsområdet verkar vara att bli ännu mera slutna  och ännu mindre transparenta än socialdemokraterna. Det verkar som om Ask vill bli bäst på att undanhålla.
I stället borde en Alliansregering agera maximalt transparent. Underlagen för Stockholmprogrammet är skrämmande. De signalerar ett samhälle som jag har svårt att acceptera. Att man sedan förnekar detta och försöker förvrida synen på kritiska granskare fungerar i slutna länder. 
Det fungerar inte i ett samhälle som har tillgång till ett fritt internet. Därför är just att slå vakt om ett fritt internet en av garanterna mot en samhällsutveckling i totalitär riktning. Beatrice Ask publicerade under EU valsdebatten en artikel där hon berättade om sin syn på internet, länk. Den synen kommenterade jag i en bloggpost
Tyvärr tror jag att Asks mål är ett ofritt internet. I vart fall har hon uppfattningar om de som vistas på internet som gör att hon ser oss  som en ” generation av brottslingar”. Fredrik Reinfeldt å sin sida ville inte kriminalisera en hel generation. Man måste se Asks agerande i sitt sammanhang. Då blir hennes agerande allt annat än trovärdigt.
Det är dags att fråga våra folkvalda om deras grundläggande inställning till nätet innan vi väljer eller (åter)väljer dem. Den kommer nämligen att avgöra vilken riktning som de vill driva samhället i. Integritetscertifiering är en metod. Vi måste finna fler metoder för att veta vilken politik som vilken politiker kommer att driva i verkligheten.
Det är dags att papperna läggs på bordet av Beatrice Ask så att vi kan få en debatt om vilket samhälle vi vill ha. Vilken linje kommer Sverige att driva om Stockholmsprogrammet? Vilka konsekvenser får det?
Ska storebror få anabola eller ska han läggas in för hårdbantning?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar