06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dagens Nyheter vinglar vidare med ny chefredaktör

Avlösning på Dagens Nyheter.

För några dagar sedan meddelades att Thorbjörn Larsson avgår som chefredaktör på Dagens Nyheter. Den 4 september 2006 äntrade han med tillförsikt och sannolikt övermod chefredaktörsstolen på DN.

Mellan 1987-97 hade denne man lyft kvällstidningen Aftonbladet från dyn till att bli kvällstidningarnas ledande stjärna i Sverige. Detta var en bedrift utöver det vanliga.
Han trodde nog sig kunna upprepa prestationen från och lyfta DN till bättre lönsamhet och bättre journalistiska prestationer. Båda dessa ting har uteblivit. Larsson har tillsammans med DN åkt utför, sakta men obevekligt. Sparplan på sparplan har initierats. Det som kunde blivit två lysande prickar över o:et i Thorbjörn, blev i stället en plimp i protokollet.
Någonstans visade det sig att denne man inte längre gick i takt med tidningens potientiella nya läsare. Redan i slutet av 1990-talet visst Dagens Nyheter vad läsarna ville ha. Man visste att det fanns en ny generation läsare som krävde något annat. Denna generation har man inte givit vad de önskat. I många avseenden är Dagens Nyheter fortfarande Sveriges enda kvarvarande folkskollärare, trots att befattningen sedan länge är avskaffad.
Tyvärr har DN inte brytt sig om det.
DN deklarerade sig som oberoende liberal för flera flera årtionden sedan.
Liberal är man inte längre i speciellt många avseenden. Oberoende är man inte eftersom man är en av hörnstenarna i Bonniers medieimperium. På något sätt har tomheten blivit DNs kännetecken.
Om tidningen ska överleva är det kanske dags att gå tillbaka till rötterna och den deklaration som tidningens grundare, Rudolf Wall gjorde 1864:
”Tidningen skall söka att meddela intressanta följetonger och egna en synnerlig omsorg åt den afdelning som vanligen kallas ”Blandade ämnen”. Och jämte det att redaktionen söker göra tidningen lättläst, såväl i yttre som inre afseende, emnar den ingalunda låta tidens modstulenhet afhålla sig från att emellanåt låta skämtet spela. Men såväl under som bredvid skämtet är det redaktionens afsigt att med allvar behandla tidens och landets stora frågor, om än i allmänhet i kortare uppsatser. I alla dessa frågor är friheten vår lösen och vårt mål.”


Den nye chefredaktören Gunilla Herlitz är hämtad från tidningen Dagens Industri. Hon har varit chefredaktör där. I den rollen har hon inte höjt kvaliteten på Dagens Industri. I stället har tidningen allt mer blivit en om man vill vara elak mera underhållande affärstidning. Kvaliteten har inte precis utvecklats.

Den centrala frågan är om Herlitz kan attrahera de unga läsarna eller om man kommer att fortsätta fokusera på 40 talister?

Andra medier: DN,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar