07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

FRA lagen: "en djävla skit som baxats ända hit"

”Nu har det baxat denna djävla skit ända hit” och ändå fungerar den inte.

Vad jag jag menar är FRA lagen. Tre jurister påpekar i en debattartikel att domstolen som föreslås i den nya FRA 2.0 lagspropositionen är grundlagsvidrig, länk.

I artikeln står bland annat följande:

”Regeringen skriver i propositionen att grundprincipen är att förhandlingar i domstolen är offentliga. En icke-sanning. Med en halvlögn skrivs offentlighetsprincipen bort då rätt ges för domstolen att besluta att total sekretess ska råda. Regeringen skriver: ”I sammanhanget bör framhållas att när det vid Försvarsunderrättelsedomstolen framläggs uppgifter som omfattas av sekretess är det sällan möjligt att hålla någon del av förhandlingen offentlig”. Ordet ”sällan” är skickligt valt för att förvilla, men ska mera sanningsenligt läsas som ”aldrig”. Hela rättegångsförfarandet, besluten och vilka som deltar i domstolens handläggning ska kunna förbli hemliga.

Någon diskussion om proportionalitetsavvägningen mellan grundlagens regler om insyn och domstolens sekretess förs inte i propositionen eller i lagrådets yttrande. Därmed saknas en avvägning mellan intresset av att hemlighålla uppgifter och intresset av att domstolsförhandlingar ska vara offentliga.

Idén med domstolsprövning är ett grundfel. Uppgifter och ansvar flyttas från ansvarigt statsråd till en domstol med några få personer som inte får berätta något och inte kan ställas till ansvar för något.”

Det är ord och inga visor.

Det är dags att riva upp, göra om och göra rätt.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar