05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kommunal ekononomi: social ekonomi skapar "value for the money"

I debatten om den kommunala ekonomin har det hittills diskuterats mycket om vilka verksamhetsanordnare som är mest effektiva. Debatten har polariserats kring å ena sidan egen kommunal drift och å andra sidan privat drift. Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen har i mångt och mycket motsatt sig privatiseringar, med vissa undantag.

Samtidigt finns den sociala ekonomin som en resurs. Frivilligarbetet ignorerades av socialdemokraterna och gjordes till framförallt kommunala uppgifter. Det var i många avseenden en olycklig utveckling. Det blev en återvändsgränd. Frivilliga och ideella organisationers arbete gjordes onödigt, bland till och med icke önskvärt. Lagstiftning blev viktigare än enskildas engagemang. Kostnaderna sköt samtidigt i höjden.
I debatten om den sociala ekonomin står socialdemokraterna för att underskatta dess kraft och effektivitet gentemot kommunalt drivna verksamheter. Å andra sidan står Alliansens partier för att underskatta dess kraft gentemot privat drivna verksamheter.
Båda positionerna är olyckliga.
Det är hög tid att föra in den social ekonomin och frivilligarbetet i debatten om ”value for
the money” inom den kommunala sektorn. Det perspektivet har vare sig Svd, Timbro eller Sveriges kommuner och landsting tagit ännu.
Andra media: Svd, DN

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar