05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ny konkurrenslag skapar möjlighet att få rätt mot det offentliga

Maud Olofsson och regeringen lägger fram ett förslag till en omarbetad konkurrenslag som riktar in sig mot osund konkurrens från den offentliga sektor, länk. Idén är att stat och kommun inte ska kunna snedvrida konkurrensen på olika marknader. Konkurrensen ska bli sundare. Detta är en bra leverans från regeringen. Detta lagförslag ska Maud Olofsson ha credit för. Det är utmärkt att det nu finns en domstol som ska pröva konkurrensövertramp från det offentliga. Lagförslaget ger förutsättningar för lika villkor. Det skapar också en viktig förändring. I dag kan man ha rätt men inte få rätt. Med den förändrade lagen kan privata företag, föreningar också få rätt mot sina offentliga konkurrenter.

I pressmeddelandet kan vi läsa:

Ny lagstiftning mot osund konkurrens

Regeringen har beslutat om propositionen för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet.

Konkurrenslagen förstärks med regler som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket, enskilda företag eller en branschorganisation, vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva sådan verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Sunda spelregler

Staten och kommuner säljer årligen varor och tjänster på marknaden för mångmiljardbelopp. På väl fungerande marknader ska företag kunna verka i konkurrens på lika och rättvisa villkor. Sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor måste gälla.

– Nu får Sveriges företag äntligen möjlighet att få osunda konkurrensvillkor prövade. Vi tycker att det offentliga ska ägna sig åt det som är kärnan i välfärden, inte bedriva kommersiell verksamhet. Jag vet att det här är en mycket efterlängtad förändring, säger näringsminister Maud Olofsson.”

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar