06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Så enkelt är det faktiskt Anders Knape

Thomas Idergård skrev en tankeväckande artikel om kommunernas ekonomi på DN debatt den 6 augusti, länk. I dag har ordföranden förs Sveriges kommuner och landsting, Anders Knape svarat, länk.

Föga förvånande anser Idergård att det går att spara. Han anser att kommunerna har möjlighet att spara upp till 20% av budgeten genom att fokusera på de lagstadgade uppgifterna. Anders Knape tycker inte att det är så enkelt.
Satsningar på fritid och kultur är frivilliga satsningar. Ibland är satsningarna iögonfallande. Man prioriterar fritid och kultur före vård av äldre och skolkvalitet. När man gör den typen av prioriteringar är det lätt att förstå Idergård.
I ekonomiskt kärva tider finns det anledning att ompröva värnandet av dessa kor. Vissa av projekten är som monument över kommunala politiker och deras egna intressen.
Är det till sådant som de kommunala medlen ska gå?
Principiellt har jag inget emot satsningar på fritid och kultur, men fokus måste vara klart. Jag kan se att fritid och kultur är viktiga områden. Frågan är bara hur dessa områden ska finansieras?
I en valsituation måste vård skola och omsorg måste prioriteras framför fritid och kultur.
När Knape säger att det inte är så lätt som Idergård säger är det ett varningens tecken. Politiker måste våga spara och fokusera i kristider.
Det är illavarslande att kommunalrådet Anders Knape inte inser att det är så enkelt.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar