05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur står det till i ungdoms- kultur och fritidsnämnden?

Hänt i Värmdö

Hur står det till med arbetet ungdoms-, kultur och fritidsnämnden?

Rapporter talar om att läget inte är bra. Många talar om en ordförande som inte klarar sitt uppdrag i nämnden.

I samband med behandlingen av kommundirektörens förslag till budget och ordförandens förslag till effektmål för 2010 görs följande markeringar vid sammanträdet den 15 juni 2010

I beslutsprotokollet som är publicerat på kommunens hemsida står följande:

”Protokollsanteckningar

Pia Hedström (FP), Britt Lindmark (FP), Carl-Olof Sandqvist (M), Karin

Nordblom (C) och Clarence Öhrhammar (KD) gör följande protokollsanteckning:

”Alliansen kommer framöver inte att lämna yttranden eller fatta beslut med

grund i handlingar som läggs på bordet vid nämndens möten. All information

(handlingar) ska utsändas i god tid innan nämndens möten. Detta ska

ovillkorligen uppfyllas vid yttrande/beslutspunkter.”

Johanna Hållén (S), Lennart Karlsson (S), Monica Hedberg (S), Filip Joelsson

(MP) och Peter Ekroth (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”På samma sätt som den borgerliga gruppen i UKF-nämnden vill socialdemokraterna

och miljöpartiet lämna synpunkter på den oreda som råder när

det gäller handlingar och extra ärenden i UKF-nämnden. I likhet med vice

ordföranden menar vi att ansvaret för att handlingar och dagordningar är

fullständiga är nämndens ordförandes, Camilla Liens. Ordföranden kan inte

frånsäga sig detta ansvar. Upplever Camilla Lien att hon behöver stöd i detta

arbete är vi i oppositionen villiga att bidra. Ett väl beprövat sätt är att inrätta

ett formellt forum – ett arbetsutskott.”

På kommunens websida finns fortfarande inte protokollet från sammanträdet den 1 september.

Där skedde en del uppseendeväckande saker. Det är märkligt att protokollet fortfarande inte var publicerat i fredags.

Pia Hedström har efter sammanträdet i juni därefter lämnat sitt vice ordförandeskap i nämnden. Man undrar varför? Centralt placerade källor i Alliansen talar om att en viktigt orsak är att arbetet i nämnden inte fungerar.

Tidigare inlägg av mig i satirisk form om Camilla Lien för dem som föredrar det, länk, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar