07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Misstag upprepas

Hänt i Värmdö

Varför utnyttjade Värmdö kommun inte sin möjlighet till förköpsrätt av den så kallade Storskogen, länk?


Varför fördes inte en diskussion brett inom alliansen i detta strategiska ärende?

Det är illa. Speciellt eftersom frågorna om förköp har varit dåligt hanterade tidigare av de moderata kommunstyrelseordförandena.

Bloggkollegan Hans Lindqvist skriver på sin blogg följande med hänvisning till Allianssamarbetet i Värmdö kommun, länk: ”Centern skall man kunna lita på ända in i kaklet. Men ju närmare valet desto mer av egna partiförslag. Allt handlar återigen om att lita på varandra.”

I princip håller jag med honom om detta, men då gäller det att alliansen för en politik som centern kan ställa sig bakom i allt väsentligt. Det får inte ske den typen av misstag som skett i Storskogfallet. Då spricker kaklet.

För min egen del anser jag att centern i Värmdö har störst möjligheter att påverka inom Allianssamarbetet. Därför ska centern enligt mitt förmenande vara kvar under hela mandatperioden. Det slutliga beslutet i alla sådana frågor fattas dock i demokratisk ordning, där olika individer kan ha olika personliga uppfattning. Det är majoritetens uppfattning som avgör.

I valkampanjen däremot anser jag det centralt att centern står fri och obunden. Hur vi samarbetar efter valet anser jag personligen avgörs av vilken politik som kommer ska föras och på vilket sätt de demokratiska processerna kommer att drivas. Det avgör sammanhanget centern ska vara i, anser jag.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar