06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Regeringen försöker bryta mot Europakonventionen med uppsåt

Sverige har undertecknat ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna” I den står bland annat följande:

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna

rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens

säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd

eller till förebyggande av oordning eller brott eller till

skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och

rättigheter.”

Enligt ett antal jurister bryter även det förslag till FRA som just nu utskottsbehandlas mot Europakonventionens artikel 8 som jag refererat ovan. Juristerna intervjuas på dn.se, länk

Liknande lagstiftning i Tyskland och England har prövats mot konventionen. Dessa båda länder fällts och fått ändra sin lagstiftning så att den inte bryter mot konventionen.

I fallet Sverige verkar regeringen ånga på och riskerar därmed att bli stämda i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Ett domslut som fäller Sverige gör att lagstiftningen måste ändras. Det är ingen bra reklam för Sverige eller för Alliansregeringen.

Mänskliga rättigheter borde vara en paradfråga för Sverige. Låt dem fortsätta vara det. Då återstår bara en möjlighet; riv upp, gör om , gör rätt.

Andra bloggar: Mark Klamberg, Opassande, Anders Widén, HAX, Hanna Wagenius, Farmor Gun, Oscar Fredriksson, Jinge,

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar