07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Folkomröstning om avgifter på Skurubron

Hänt i Värmdö

Den centerpartistiske kommunfullmäktigeledamoten Hans Lindqvist föreslog vid det kommunfullmäktigemöte som just nu pågår en folkomröstning om avgifter på Skurubron. Det är ett bra förslag. Avgifterna på Skurubron kan komma att motsvara en skattehöjning på 70 öre. Det är orimligt att Värmdös invånare får en extraskatt i denna storleksordning.
2010 borde det vara möjligt för folket att skicka signaler till de politiker som tvekar om vad folket egentligen tycker i denna fråga.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar