05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nya hot mot Värmdös ekonomi

Hänt i Värmdö

Ett nytt direktiv från EU säger att man inte kan tvingas ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet (VA-nätet). Kravet är att man ordnar en lösning som är likvärdig med den offenliga lösningen.

Det kan innebära stora problem för Värmdö kommuns del. Man har beslutat sig för att ansluta sig till Käppalaverket. När man nu inte kan tvinga medborgarna att ansluta sig så kommer säkert många att avstå från att ansluta sig. Den storskaliga lösningen kan äventyras.

Detta kan innebära att centerförslaget om att skapa VA kollektiv på Djurö och Ingarö nu kan bli verklighet snabbare. Därigenom kan medborgarna lokalt styra utbyggnadstakten på VA nätet.
Detta är i grunden goda nyheter, men för Värmdö kommuns Vatten och Avloppsekonomi kan det vara ett dråpslag. Kommunen borde omedelbart tillsätta en grupp för att analysera konsekvenserna av EU direktivet.
Krävs det nya beslut?
Krävs en helt ny strategi?
Krävs det nya partners?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar