06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Projekt Vägval energi är presenterat

Ingenjörsvetenskapakademin har skapat ett projekt som heter ”Vägval energi”. Detta projekt presenterades översiktligt häromdan i en debattartikel i Svenska Dagbladet, länk.

Det är intressant att en grupp som i hög grad representerar industrin tar den globala uppvärmningen på det allvar man gör. Det är dags att regeringen tar intryck av deras slutsatser.
Projektets slutsatser är följande:


”1.Prioritera energieffektivisering som det övergripande energipolitiska instrumentet. Sverige kan spara 15 TWh genom energieffektivisering med nuvarande styrmedel.

2.Satsa på de åtgärder som ger mest klimatnytta. Satsa på en rimlig utbyggnad av vindkraften, motsvarande cirka hälften av planeringsramen på 30 TWh år 2020. De sparade resurserna kan användas för åtgärder med bättre klimateffekt.

3.Satsa på elbilar och laddhybrider som kan reducera mängden koldioxid från personbilssektorn med 20 procent år 2020.

4.Fortsätt att utnyttja kärnkraft. Bevara kärnkraften – det är den enskilda åtgärd som troligen har störst betydelse för att minska kostnaderna för att nå de klimatpolitiska målen, och riskerna måste vägas mot detta. Tillgång till säker baskraft, baserad på kärnkraft och vattenkraft, är av största betydelse för industrin.

5.Förbered Sverige för ett varmare klimat. Räkna på konsekvenserna av en temperaturhöjning, och av indirekta effekter i form av folkförflyttningar, vattenbrist och sjukdomar. Trots internationella ansträngningar att minska utsläppen av klimatgaser har FN:s klimatpanel påtalat risken att jordens medeltemperatur ändå kan komma att öka med flera grader.”

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar