06142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags att sälja Vattenfall

Magnus Andersson skriver i en bloggpost att staten borde sälja Vattenfall, länk.

På många sätt är det en briljant idé.
Vattenfall är inte ett bolag som borde vara ägt av staten. Dessutom verkar det som om det är dåligt styrt av ägaren, staten. Om det finns delar som staten inte önskar sälja är det bara att behålla dessa delar. En försäljning torde nästan halvera statens skulder.

Enligt Vattenfall själv ser finanserna ut så här, länk:

Vattenfalls tredje kvartal: Lägre resultat

  • Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 22,5% till 45 346 MSEK (37 016) och för niomånadersperioden med 19,0% till 140 002 MSEK (117 679).
  • Rörelseresultatet minskade för det tredje kvartalet med 37,0% till 3 524 MSEK (5 591) och för niomånadersperioden med 4,6% till 22 265 MSEK (23 333).
  • Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje kvartalet med 74,9% till 622 MSEK (2 481) och för niomånadersperioden med 17,3% till 11 338 MSEK (13 708).

Förra året tjänade Vattenfall cirka 30 miljarder kronor. Det synliga egna kapitalet uppgick till cirka 140, 886 miljarder. Staten fick en aktieutdelning från Vattenfall på 6,9 miljarder för år 2008. Värdet på Vattenfall torde ligga över 500 miljarder. Genom att sälja Vattenfall halverar nästan staten sina skulder. De är i dag 1 109 miljarder kronor enligt Riksgälden, länk.
Andra medier: Sveriges Radio,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar