06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En liten vägledning för vilsna kommunalråd

Hänt i Värmdö

Hur gör man en utredning?
Den frågan verkar kommunalråd och delar av kommunstyrelsens arbetsutskott ha problem att klara av. För att det inte ska bli fler pinsamheter kommer här följande lilla lathund.
Så här gör du:
1. Man utformar ett utredningsdirektiv. Utifrån de beslut man fattat tidigare så formulerar man direktiv eller enkelt uttryckt vad man vill ha svar på. Här gäller det att ta lite tid på sig att att man hinner fundera på de viktigaste frågeställningarna man vill ha svar på. Vi skulle kunna kalla detta för en kravspecifikation.
2. Därefter utformar man en organisation. Vanligen innebär detta att man fattar beslut om att inrätta en ledningsgrupp/styrgrupp och en referensgrupp. Dessutom om man vill ha en utredare eller utredningssekreterare som utför jobbet. Ledningsgruppen bör lämpligen utses speciellt för den aktuella utredningen så att det finns utrymme för att verkligen ge fokus åt det man är satt att utreda. Referensgruppen bör bestå av brukare och andra intressenter och sakkunniga var synpunkter man önskar ta del av.
3. Sist, när detta är klart kan man utse de som ska ha de olika uppgifterna i utredningen. Eftersom man har ett utredningsuppdrag kan man ganska lätt se till att rätt kompetens tillförs utredningen.
Gör man det i fel ordning är risken stor att fel kompetens tillförs utredningen och att man inte får svar på de frågeställningar man önskar.
I fallet med resursskoleutredningen som har refererats tidigare på bloggen vill nu kommunalråden Peter Bondesson och Lars Erik Alversjö arbeta i den omvända kronologiska ordningen 3,2,1. Sannolikheten för slöseri med skattemedel är då stor. Dessutom är det sannolikt så att man inte får svar på det frågor man önskar ha svar på. Med detta slöseri kan vi inte sänka skatten.
Det ryktas att anledningen till denna uppläggning är att man försöker dölja de misstag som kommunalrådet Bondesson gjort kring resursskolan och ett antal underlåtenhetssynder han är skyldig till i denna fråga. Om det är så är Alliansen ute och försöker ge ett godkänt betyg till någon skulle ha underkänt. Det är betygsinflation. I vart fall jag är emot det.
Så nu är det en sak som gäller: Gör om och gör rätt!

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar