07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Finns det några snälla barn?

Hänt i Värmdö

I eftermiddags var det dax igen. Politiker skulle möta medborgare i dialog på kommunhuset.
Den här gången var det utbildningsnämnden och ungdom-, kultur- och fritidsnämnden som mötte upp.
Det gjorde det verkligen på utbildningsnämndens medborgarkontakt.
26 föräldrar kom. De flesta av föräldrarna vill diskutera Brunns skola. Man var oroliga för sina barn. Vittnesbörd och mobbing och misshandel pekade på en mycket allvarlig situation. Andra talade om att personalen går på knäna. Redan tidigare visste nämnden att utvärderingsrapporten från Våga Visa pekade på brister.
Någon halvtimme tidigare hade rektorn på Brunns skola berättat om sin omorganisation och genomförandet av besparingsplanen. Här var det flaggan i topp och allt på rätt spår. Då informerades produktionsstyrelsen om läget. Med på det mötet fanns inga politiker från utbildningsnämnden.
Rektorn och föräldrarna ger två radikalt olika bilder av läget. Föräldrarnas upplevelse skapar gudnerlaget för om de vill att deras barn ska gå i Brunns skola. Vad än rektorn tycker måste han vara lyhörd för hur elever, föräldrar och lärare upplever situationen. Om man har olika upplevelser måste det redovisas öppet och transparent Det gäller i rapporter till utbildningsnämnden och till produktionsstyrelsen. Så har inte skett.
Nu är goda råd dyra. Skolan riskerar nedläggning om inte förhållandena snabbt blir bättre. När jag skriver nedläggning menar jag på grund av elevbrist. Det finns nämligen risk att föräldrarna tar sin Mats ur skolan. Det kan man inte klandra dem för.
I grunden verkar det vara en fråga om ett underskott som skolan fått för flera år sedan som måste betalas tillbaka. Det sker genom betydande besparingar. Dessa verkar gå ut över utbildningskvaliteten så kraftigt att skolans existens äventyras.
Nu gäller det att alla goda krafter samarbetar och handlar.
Det finns ett antal åtgärder som kan sjösättas för att rädda skolan. Några av dem kan innebära att skolan tillförs resurser för att återställa en acceptabel kvalitét.
Så var det frågan om det finns några snälla barn. Jag tror att det finns sådana om barnen har relationer i skolan och hemma som upplevs som meningsfulla. Om man inte har det finns alltid risken att några barn är inte är snälla. Då förmedlar dessa barn ett viktigt budskap.
Detta budskap måste vi vuxna lyssna till.
Det gäller även politikerna i Värmdö kommun.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar