05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Lars G. Josefsson talar med kluven tunga

Vattenfalls numera avgående vd Lars G. Josefsson borde ställas till ansvar för sitt handlande kring den borgen som han undertecknat för Vattenfalls verksamhet i Tyskland.
Konsekvensen i värsta fall är att Vattenfalls moderbolag har oinskränkt betalningsansvar vid en kärnkraftsolycka. Att sedan Josefsson anser att denna risk är försumbar är en helt annan sak. Det är styrelsens uppgift att avgöra detta. Ledamöterna i stryrelsen skulle kunnat besluta om denna allvarliga fråga när alla underlag fanns på bordet. Nu verkar inte så vara fallet. Det är återigen Josefssons ansvar.
Det bland annat Per Ankersjö visar med det youtubeklipp, länk han gjort är att Josefsson ger helt olika svar på hur ärendet har hanterats. Att anmäla Maud Olofsson till konstitutionsutskottet för det ena av de två svaren är mer än märkligt. Däremot borde styrelsen i Vattenfall undersöka om man ska vidta sanktioner mot Josefsson.
Vad gäller sannolikheter hänvisar jag till Tage Danielsson i ett klassiskt youtubeklipp nedan. Det är sedelärande. Något för nämnde Josefsson borde studera närmare.
Andra bloggar: Staffan Danielsson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar