05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Resursskolan: en icke parlamentarisk ledningsgrupp

Hänt i Värmdö

En god vän till mig har en skylt på sitt skrivbord som är tänkvärd. På skylten står det följande: ”Innan du öppnar munnen bör du tillse att hjärnan är påslagen”. En allvarsmening. I frågan om utredningen som gäller resursskolan gäller det att tillämpa samma devis. Den parlamentariska ledningsgruppen så som den är föreslagen består av följande personer.

Ledamöter
Lars-Erik Alversjö (M) ordförande
Monica Pettersson (M) vice ordförande
Peter Bondesson (FP)
Lars Bryntesson (S)
Agneta Ericsson (MP)

Den observante betraktaren noterar att några ledamöter som representerar kristdemokraterna, centern eller vänsterpartiet inte finns med. Det är inte vad jag kallar för en parlamentarisk ledningsgrupp. För all tydlighets skull är gruppen ovan enligt Värmdö kommuns hemsida ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nu anför någon kanske att det finns ju fler ledamöter i arbetsutskottet och i den föreslagna ledningsgruppen. Det är:

Ersättarna
Stefan Dozzi (KD)
Hans Lindqvist (C)
Annika Andersson Ribbing (S)
Mats Skoglund (V)

Ersättarna har enbart yttranderätt men har däremot inte förslagsrätt.

Om man ska utse en parlamentarisk ledningsgrupp ska alla partier vara representerade med minst en representant. Så har inte skett.

När detta är sagt och skrivet tänker jag på min väns skylt på hans skrivbord.
Undrar om Peter Bondesson som föreslog utformningen av ledningsgruppen läst vad som stod på min väns skylt?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar