06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Resursskolan: särskild kommitté har sammanträtt för att tilldela kommunalrådet Peter Bondesson en klocka

Hänt i Värmdö

Det har varit sammanträde i kommittén för utlämnande av klockor med datummarkering i Värmdö kommun.

Denna illustra nämnd har tillkommit för att ge stöd till medborgare och politiker som har problem med tidspassning.
Från början delade denna nämnd bara ut klockor med minut och timvisare. Sedan visade det sig att det inte räckte. Verkligheten sträckte sig längre än ett dygn, förklarade en högt uppsatt tjänsteman. För att klockan ska vara ett verkligt stöd för dessa som behöver stöd och resurser måste datumvisnings finnas på klockan. Annars är det liksom ingen mening, fortsatte tjänstemannen.

Vid sistlidna möte lär en ansökan inkommit för ett kommunalråden i kommunen. Signaturen ML skriver följande: ”Jag jobbade dag och natt för något som tydligen inte blev så bra. Så beslutade politikerna i nämnden mot mitt förslag att behålla det jag ville bli av med.
De beslutade i juni att de skulle tillsätta en utredning om hur man skulle kunna organisera det jag inte ville ha. Utredningen fick ett stort uppdrag som formulerades på byråkratsvenska ungefär så här:”
”Att nämnden (utbildningsnämnden, mitt förtydligande) föreslår kommunstyrelsen att tillsätta utredning

med en parlamentarisk ledningsgrupp för att presentera förslag

till en samordnad struktur och ledningsorganisation, process och

pedagogik för ungdomar, elever med särskilda behov med syfte

att öka kvaliteten inom de ekonomiska ramar som var tänkt när

beslutet om B- och C-ersättning initierades.

4. Att utredningen särskilt får i uppdrag att komma med förslag pa

hur utredning av barn med särskilda behov kan utvecklas, för

bättras och kvalitetssäkras.

5. Att utredningen särskilt får i uppdrag att komma med förslag på

hur kvalitetssäkring och uppföljning för detta verksamhets

område kan utvecklas och förbättras.

6. Att utredningen ska presentera sina resultat senast 2010-12-31,

utredningen ska redovisa sina resultat senast 2010 juni under

tiden till det slutliga förslaget presenteras.”


Detta gjordes i juni, närmare bestämt på kvällen den 15 juni. Sedan dess har det gått 143 dagar. Det motsvarar 39% av ett år utan att något har hänt.


Alla är stressade utom den som är ansvarig för att det som är beslutat ska hinnas med. Den som inte är stressad är det ansvarige kommunalrådet. Han har ju varit ledig ungefär 90-100 av dessa dagar och inte haft tid att ägna sig åt något annat än ledighet. Det är faktiskt cirka 60% av tiden. Så varför vara stressad över det man inte hinner med på en minoritet av tiden?Utredningen har nu 238 dagar kvar för att presentera ett första förslag. Av den möjliga utredningstiden har 40% försvunnit genom att tiden gått.


ML är orolig. Hur ska man hinna? Inget stressar kommunalrådet. Kanske skulle han bli lite stressad av att bära en klocka med datumvisning?


Av beslutet från kommittén för utlämnande av klockor i Värmdö kommun framgår: ”att man beslutar tilldela det aktuella komunalrådet en klocka.” Man skriver i sin motivering. ”I detta speciella fall räcker det inte med en klocka med datumvisning. Det krävs en klocka som även visar månaden för att det ska bli fart på kommunalrådet och att han förstår att tiden går och att utredningen kan löpa risk att inte hinna med vad man ska och göra det med hög kvalitet.”


Hur man ska bota kommunalrådets skräck för att fatta en penna och formulera utredningsdirektiv eller formulera direktiv till någon som formulerar direktiven vet ännu ingen.


En sak är klar. Om elev i Värmdö skolor skulle lämna in med en uppsats 143 dagar för sent hade han eller hon blivit underkänd. Nu är det här ett kommunalråd och det gäller mellan 50-70 miljoner kronor av kommunens medel så verkar det inte spela någon roll.

I får i vart fall får man hoppas att straffet inte blir kvarsittning.

För det skulle ju kosta kommunen ännu mera pengar. Uppskattningsvis kostar kommunalrådets underlåtenheten mellan 5-10 öre i utebliven skattesänkning, men det är ju bara medborgarnas pengar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar