06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Brunns skola igen (för vilken gång i ordningen ?)

Hänt i Värmdö

Brunns skola beskriver på ett ganska gott sätt en politikers val mellan pest och kolera.
Brunns skola har ett underskott. Det underskottet är till en betydande del ett resultat av att politikerna beslöt bygga Fågelviksskolan. Det kan man rimligen inte belasta skolledningen även om den numera är ersatt för. Å andra sidan måste budgetdisciplinen hållas.
Så det går inte att efterskänka underskotten hur som helst.
Jag har studerat frågeställningarna kring Brunns skola och kommit fram till att det råder speciella förutsättningar i detta fall. Dessa borde göra det möjligt att efterskänka den del av underskottet som nu återstår.
Skrivningarna bör självklart vara glasklara. Detta är inte en omläggning av politiken. Det är snarare en anpassning till verkligheten. Skolan riskerar faktiskt nedläggning om inte kvaliteten säkerställs. Så som det ser ut nu verkar den inte kunna garanteras.
Föräldrarna kan komma att rösta med fötterna. De kommer om det inte sker något att ta sin ”Mats” ur Brunns skola. Då kommer underskottet för kommunen att bli ännu högre.
En reflektion som jag inte kan underlåta i sammanhanget är att elever som velat flytta till Nacka nekats av några skolor. Skälet är att Värmdö har en för låg skolpeng. Det inger oro. Skolpengen i Värmdö får inte vara så låg att det fria valet bara blir till ord och inte till handling.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar